Zákaznický servis
466 670 955
724 183 168

Reklamační řád

Reklamační řád dodavatele

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o případných zjištěných vadách do tří dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně, e-mailem nebo osobně ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží a to v místě sídla dodavatele:

T- String Pardubice a.s.

divize kovovýroba

Průmyslová 718
533 01 Pardubice – Černá za Bory

Tel: 466 670 955
mob: 724 183 168
E-mail: kovovyroba@t-string.cz

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů o postupu a vyřízení obdržené reklamace.

Reklamační řád pro přepravní službu

Příjemce zásilky je povinen si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u zasilatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis sepsat. Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu osobně a fyzicky přesvědčila o rozsahu škody.

Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou kontaktuje bez odkladu písemně prodávajícího. Písemné oznámení o zjištěných vadách zásilky uplatňuje kupující v místě výše uvedeného sídla dodavatele-prodávajícího. K reklamaci je nutné ve všech případech přeložit sepsaný reklamační protokol, kompletní seznam převzaté zásilky, kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží.

Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení u přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. O vyjádření zasilatele k reklamaci informuje prodávající kupujícího nejpozději do tří dnů.

Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Aby k Vám zboží přišlo v pořádku, ošetřujeme je velmi pečlivě.

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího – vrácení zboží

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 a nového občanského zákoníku 2014 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácení zboží lze provést za následujících podmínek:

1) kupující odešle e-mail na adresu kovovyroba@t-string.cz (popř. dopis na adresu prodávajícího) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (popř. na účet číslo)." Datum a podpis.

2) kupující doručí zboží zpět na adresu společnosti

3) zboží musí být v původním obalu, nesmí nést známky použití, musí byt nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi

4) náklady na zpětné doručení hradí kupující

5) pokud posíláte zboží zpět, v žádném případě ho neposílejte dobírkou!

6) peníze za zboží budou kupujícímu vráceny poštovní poukázkou nebo bankovním převodem, a to do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Vracíme pouze částku za zboží poníženou o skutečnou cenu přepravného účtovanou nám přepravními společnostmi (nemusí vždy souhlasit s paušální částkou přepravného 350,- Kč, respektive 300,- Kč).

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 
Akční ceny
Dekorační pletivo Luxursus výška 120 cm/25m

Dekorační pletivo Luxursus výška 120 cm/25m

Původní cena: 1 543 Kč

Cena: 1 330,00 Kč

Dekorační pletivo Luxursus výška 40 cm/25m

Dekorační pletivo Luxursus výška 40 cm/25m

Původní cena: 770 Kč

Cena: 665,00 Kč

Dekorační pletivo Luxursus výška 25 cm/25m

Dekorační pletivo Luxursus výška 25 cm/25m

Původní cena: 562 Kč

Cena: 483,00 Kč

Zobrazit všechny produkty v akci
Novinky